Open Filter

Metaalunievoorwaarden

Op alle Perivo offertes, op alle opdrachten aan Perivo en op alle met Perivo gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, tenzij anders onderling is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Rotterdam. Via onderstaande link kunt u de voorwaarden bekijken.

 

Bekijk hier de Metaalunievoorwaarden